Ironicall Yard

A través de la consecució de discursos excentricistes que han generat una exacerbació de la pretensió artística i una dissociació de tal com a professió, elevada i situada en un rang inabastable per a individus de mena habitual i qüotidianament freqüents, en contraposició amb la imatge d’extraordinarietat pròpia del caràcter d’un artista, s’ha glorificat una… Read More Ironicall Yard