Vida analógica VS. Vida digital

Rafa Cribillés Las redes sociales e internet hoy en día desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas. Tanto es así que estas herramientas están tan integradas en nuestro día a día, que su uso es prácticamente inconsciente. Abrimos nuestro smartphone y clicamos a Instagram y refrescamos una y otra vez la página esperando ver algo… Read More Vida analógica VS. Vida digital

L’art online i els seus beneficis i inconvenients

Isabel Ruan Avui en dia vivim en un món globalitzat en la qual els aparells digitals formen part de la vida quotidiana, les xarxes socials són una eina ideal per a comunicar-se amb gent arreu del món i és un espai que pot donar moltes oportunitats a molts artistes a donar-se a conèixer. L’art es… Read More L’art online i els seus beneficis i inconvenients

Instagram en la vida juvenil i en la vida adulta

Glòria Ambrojo Pedrerol El meu tema tracta sobre com els nens i nenes de menors d’edat i els adults fan ús de les aplicacions en xarxes socials. En base això em vull centrar concretament en l’aplicació d’Instagram, on els nens la utilitzen per diversió, per entreteniment i per voler “likes” a les publicacions que pengen.… Read More Instagram en la vida juvenil i en la vida adulta