Open Design / DIY

Maria Caballero. L’autoproducció i l’autogestió en el món de l’art ja es va deixar veure en la dècada dels anys vuitanta amb el moviment Punk i l’articulació de xarxes independents de producció i circulació de les arts. Però què passa amb l’autoproducció dins de l’artesania i el disseny? En relació amb aquestes disciplines, Enzo Mari ja ens proposava el 1974 una nova visió de la producció del disseny amb el seu manual d’autoproducció de mobiliari, contraposant l’objecte artesanal entès des de la mercaderia, cap a un plantejament més cooperatiu, inclusiu i experimental del procés de producció. Avui dia aquest sistema d’autoproducció dins el disseny ha pres diferents noms i l’Open Design o el DIY en són un exemple. L’Open Design és un model de disseny basat en el codi obert i el programari lliure dels coneixements pràctics que es requereixen per a la construcció d’objectes propis de l’artesania i el disseny. La informació és facilitada mitjançant internet per la mateixa dissenyadora o artesà, o bé en edicions en paper reproduïbles. Aquest model de disseny posa en qüestió i explora una realitat paral·lela del valor econòmic dels objectes com a prioritat i convida a la usuària a formar part del procés de construcció així com a adquirir els coneixements manuals i pràctics necessaris per al seu desenvolupament. Aquesta forma de producció posa en tensió diverses qüestions; per una banda desafia la lògica de l’economia capitalista actual i dels processos de producció en els quals es recolza, i d’altra col·labora en la formació de coneixements pràctics i manuals de les persones, convidant-les a deixar de ser, en aquestes ocasions, dependents d’aquest sistema per esdevenir autònomes. A continuació es presenten cinc propostes d’Open Design/DIY, on l’autogestió és plantejada com a eix vertebrador d’aquests, convertint la “consumidora passiva” en “beneficiària d’un objecte i un procés” en el que participa activament. Aquesta diferència, permet entendre d’una forma diferent els objectes que ens rodegen i participen del nostre dia a dia.

Des de l’artesania trobem l’artista i ceramista Sean Garret, que proposa una sèrie de tutorials mitjançant les plataformes d’Instagram i YouTube on ofereix diferents renders animats que mostren de forma clara i detallada els moviments de les mans o bé de les eines que es requereixen per elaborar peces en un torn de ceràmica. Aquest autor posa en crisis la idea de mestre/aprenent pròpia de l’artesania i ho trasllada a un espai d’aprenentatge autònom. #seangarretceramics.intagram

Micaela Pedros és una dissenyadora de productes socials i humanitaris. Segons ella mateixa explica, a partir del disseny busca contribuir a la societat partint dels recursos locals que ja existeixen. Inspirada en els valors del disseny obert i la cultura del bricolatge presenta el “Joiningbottles” com un mètode de producció autònoma de mobiliari a l’abast de tothom, mitjançant les ampolles de plàstic, retalls de fusta o altres materials en desús.  D’aquesta manera l’objecte/moble ja no és un artefacte impulsat pel consum sinó una eina per a la creació, l’empoderament personal i el respecte pel medi ambient. En les seves webs es mostra el procés de producció.

La dissenyadora Helena Karelson ens presenta un objecte basat en el concepte germà de l’Open Design, el “DIY”. Ofereix descarregar-se des de la seva web les instruccions per construir un objecte divertit i senzill com ara és una baldufa. Per a construir-la es requereix materials que fàcilment es poden trobar a casa com el paper i el llapis i tothom pot descarregar-se les instruccions i també millorar-la si s’escau, entrant d’aquesta manera dins els paràmetres programari lliure.

El dissenyador d’objecte Jorge Penadés, interessat en el reciclatge, el DIY i l’educació com a motor de canvi, centra la seva atenció en els espais d’emmagatzematge en desús i planteja la qüestió de quin és el potencial d’aquests magatzems obsolets i de les seves infraestructures existents, què passaria si servissin per distribuir coneixements? Fent un homenatge a Guy Debord, presenta el projecte “Détournement DIY” per convertir la malversació industrial en coneixements i autosuficiència per a les persones. Utilitzant les estanteries metàl·liques en desús de les grans indústries, elabora un sistema senzill obert a tothom per a construir mobiliari.

Ja per acabar, una proposta una mica diferent de David van der Stel. El dissenyador proposa a la usuària unes unions ja elaborades amb l’objectiu d’ampliar les possibilitats als objectes ja existents que tenim a l’abast, ja sigui des del joc, la creació de nous objectes a partir d’objectes ja existents o bé la reparació d’aquests. L’Open Design, en aquest cas parteix d’uns objectes ja elaborats que permeten noves decisions a les usuàries i els seus objectes.

Per a concloure, m’agradaria fer referència al llibre “La mano que piensa” de Juhani Pallasma. En ell s’exposa la importància de les mans i l’ús de les seves destreses i capacitats com a desenvolupadores de les capacitats intel·lectuals humanes. Presentant com a exemples l’escriptura, l’artesania, l’art o l’arquitectura, convida a reflexionar com el coneixement corporal i tàctil es transforma fins a arribar al conceptual, a base de la pràctica i l’experiència on el fer i desfer de les mans permeten un diàleg constant entre mà i pensament. El disseny basat en l’Open Design o el DIY promouen que la usuària transiti per aquest tipus de coneixement tàctil i corporal del qual sol ser exclosa i per tant la convida a conèixer nous horitzons de coneixement i autonomia personal. D’aquesta manera també, disseny i artesania s’acosten i dialoguen amb un mateix objectiu. D’altra banda, la majoria d’aquests dissenys ofereixen un nou model de producció/ús/consum per a les usuàries alternatiu o de relació amb els aprenentatges. Per últim, com s’observa en la majoria dels exemples presentats, sol ser un disseny respectuós amb el medi ambient i els recursos dels quals disposem, partint de la reutilització dels materials.

Bibliografia

Sean Garret

Youtube.com [en línia] [consultat: 6 abril 2019] Disponible a internet: https://www.youtube.com/watch?v=385oMoEdHwQ

Seangarretart.com [en línia] [consultat: 6 abril 2019] Disponible a internet: http://seangarrettart.com/work

Instagram.com [en línia] [consultat: 6 abril 2019] Disponibel a internet: https://www.instagram.com/seangarrettceramics/

Micaela Pedros 

Micaellapedros.com [en línia] [consultat: 6 abril 2019] Disponible a internet: https://www.micaellapedros.com/Joining-Bottles-The-project  

Joiningbottles.com [en línia] [consultat: 6 abril 2019] Disponible a internet: http://joiningbottles.com/the-project-1

Helena Karelson 

Themethodcase.com [en línia] [consultat: 6 abril 2019] Disponible a internet:  https://www.themethodcase.com/open-design-spinning-top-by-helena-karelson/

Jorge Penadés

Oficinapenades.com [en línia] [consultat: 6 abril 2019] Disponible a internet: https://oficinapenades.com/projects/detournement/

David van der Stel

Experimenta.es [en línia] [consultat: 6 abril 2019] Disponible a internet: https://www.experimenta.es/noticias/industrial/hackjes-juegos-diy-david-van-der-stel/

PAALLASMA, Juhani. La mano que piensa, sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. 1a ed.Barcelona: Gustavo Gili, 2012.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s